SALT 'N PEPPER - NIEUWE COLLECTIES

TOPSHELF STOPT IN
GRONINGEN EN ARNHEM

Medewerkers blijven aan het werk totdat het arbeidscontract afloopt

Topshelf heeft besloten om dit jaar nog te stoppen met haar winkels in ­Groningen en Arnhem. Na een uitgebreide evaluatie is gebleken dat er meer tijd nodig is om de formule in beide winkels in de markt te zetten. Daarop heeft de directie met de verhuurder constructief overleg gevoerd over een nieuw en aangepast huurcontract met als doel om het kostenniveau in lijn te brengen met de opstartfase van de winkels. Ondanks de grote bereidheid van alle partijen heeft dit echter niet geleid tot nieuwe afspraken. De beslissing komt op een moment dat het huurcontract en de arbeidscontracten aflopen. Medewerkers kunnen gewoon aan het werk blijven tot het einde van hun contract. Op 7 september zal de winkel beginnen met een uitverkoop om overtollige voorraden te verkopen.

Hoewel de eerste resultaten van de Topshelf-winkels in Groningen en Arnhem bemoedigend zijn en de potentie groot is, blijkt na evaluatie dat er meer tijd nodig is om het Topshelf-concept in de markt te zetten. Daarop is er overleg gevoerd met de verhuurder om tot nieuwe afspraken te komen die passen bij de opstartfase van de winkel. Ondanks een grote bereidheid bij de verhuurder is het partijen niet gelukt om tot nieuwe afspraken te komen. Daarom heeft de directie haar plannen moeten bijstellen en is er besloten om niet door te gaan met deze locaties. De circa 35 medewerkers van Topshelf blijven tot aan het einde van hun contract aan het werk.