Home » Disclaimer

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Topshelf. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Topshelf. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door Topshelf met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Topshelf behoud zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Topshelf alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Topshelf niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de webshop via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Topshelf, welke geen eigendom zijn van Topshelf, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Topshelf. Hoewel Topshelf uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Topshelf worden onderhouden wordt afgewezen.

Heeft u vragen?
Onze Customer Service helpt u graag. U kunt hen bereiken per e-mail via customerservice@topshelf.nl of per telefoon op 0900 - 222 4040 (10ct/min) tijdens werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.